Styrelsen och kontakt

Styrelsen i Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

verksamhetsåret 2020:

Ordförande

Lars-Olov Ängerfors, 070-689 71 03

Sekreterare

Adjungerad kassör

Christina Persson

Övriga ledamöter

Rigmor Bengtsson,073-808 34 93
Maj-Britt Halvarsson, 070-318 23 30
Jan-Erik Persson, 070-206 10 16 Elisabeth Liif

Suppleanter

Claes-Göran Björkqvist, 
Olle Thunell, Alain Mathon

Revisorer

Erik Roos och Erik Thunell

Revisorsuppleant

Eva Åkerman

Valberedning

Gudrun Persson, Margareta Östh, Ragnhild Kakko

Sektioner:

Bygdegården

Alf Eriksson, Jan-Erik Persson

Bangolfen

Clas-Göran Björkqvist Tommy Wetterstrand

Badplatsen Linsellsjön

Eva-Marie Åkerman, 0680-220 06 Ulrika Sydberg 070 228 42 50

Vävstugan

Rubi Söderstrand, Gudrun Jonasson

Ansv. Borrkasern med Flottningsmuseum och naturreservatet
Linsellborren

Thomas Hamrén. 

Linsells hemsida 


Caroline Mathon, 070-328 81 50

Programråd:

Claes-Göran Björkqvist, Gudrun Persson,och Lars-Olov Ängerfors

LinsellsBygdegård:bokning,

information och vaktmästare

Gudrun Persson, tfn 0680-220 01

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening finns också med
i kalendern på visitsveg.com.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: