Medlemsinformation

Välkommen att bli medlem och var med och stötta vår bygd!

Medlemsavgiften är 100 kronor / person år 2019 och kan betalas till plusgiro konto 39 53 64-3 eller i affären Linsells Livs.

Enligt stadgarna skall medlemsförteckning finnas, därför är det viktigt att ange namn och adress vid inbetalningen. Om överföringen sker via internet och det inte finns plats för detta, var vänlig skicka e-post till kassören (klicka här)med namn och adress.

Frivilligt bidrag
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening tar också tacksamt emot frivilligt bidrag till underhåll och skötsel av Linsells Bygdegård, som också betalas till plusgiro konto 39 53 64-3.

Styrelsen är intresserad av att veta om du kan utföra vissa arbetsinsatser eller du kanske är händig och kan skänka något till lotteri. Vid vissa tillfällen behöver vi också hjälp med att ordna fika.

Hör av dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

Tack för att du medverkar till att hålla liv i vår by!

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening vill verka för att den service som finns i Linsell bibehålls och utvecklas. Genom Linsells läge, turistgenomströmning och naturupplevelser finns bra möjligheter
att få turister att stanna upp och ta till sig det Linsellbygden har att erbjuda. I förlängningen kan detta förhoppningsvis resultera i ökad inflyttning
.

 Citat från föreningens stadgar:

 § 2 Ändamål
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening är en ideell förening, religiöst och politiskt neutral och har till uppgift att främja invånarnas allmänna intressen, verka för bygdens utveckling både kulturellt och på andra sätt och genom olika aktiviteter främja trevnaden och sammanhållningen i bygden. Den har  också till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. 

Den skall sålunda verka för att för framtiden bibehålla byns bygdegård med dess samlingslokal.

 Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala  myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund. Föreningen bör samarbeta med liknande organisationer.

 § 3 Hemort
 Föreningen har sin hemort i Linsell, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

 § 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, förening och företag, som vill främja föreningens verksamhet och syfte. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: