Fiskeplan 2021

Fiskets vård och bedrivande för
Linsell-Ransjö FVO 2021.

 • Alla inom området fastboende (mantalsskriven) samt fiskerättsägare har rätt att lösa fiskekortsbevis (medlemskort).
 • Endast fiskerättsägare har rösträtt.
 • Fritt fiske till alla under 15 år.
 • Dödsbodelägare äger endast en fiskerätt tillsammans såvida ej flera lagfarter finns.
 • Spöfiske tillåtet för alla inom hela området. Nätfiske gäller endast fastboende eller fiskerättsägare.
 • Fiske med spö får endast ske med hand (bottenmete ej tillåtet). Angeldon och ståndkrok tillåts endast i sjöar och lugna delar av Ljusnan.
 • Uttring får ske i Övre- och Nedre Ransjön samt i Orten för fiskerättsägare och fastboende. Förbud i alla strömmande vatten, sjöar och sel inom 100 meter från av- och tillopp.
 • Nätförbud i alla tjärnar.
 • Nätförbud i Linsellsjön 10/10 – 31/12.
 • Båt och flytringsförbud i alla tjärnar.
 • Mäskningsförbud råder i våra fiskevatten, undantag Linsellsjön.
 • Mask- och spraggförbud råder i strömmande vatten i Ljusnan och Råndan, undantag sjöar och sel.
 • Fiskeförbud på harr 1/4 – 30/4.
 • Förbud på fiske efter öring under tiden 1/10 – 31/10/2021.
 • Fiskeförbud i planterade tjärnar 1/10 – 18/12 samt från det blir isfritt till fredagen den 4 juni. Tjärnar öppnar lördag 5 juni 2021 och på hösten lördagen den 18 december 2021
 • Fiske i tjärnar där plantering skett under året får endast ske mot lösande av dagkort. Max 3 fiskar/fiskare och dag. För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs, Linsells hemsida www.linsell-ransjo.com samt fiskekortsförsäljare. Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.
 • Inom vårt område av Ljusnan får max 5 fiskar/fiskare och dag tas (gäller ädelfisk) Minimått: 35 cm.
 • För Råndan gäller följande: Inom FVO är flugfiske och fiske med kastspö (spinnare e d) tillåtet: Max 3 fiskar/fiskare och dag med minimimått 35 cm.


För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs, Linsells hemsida
www.linsell-ransjo.com samt fiskekortsförsäljare. Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: