Fiskeplan 2022

Fiskets vård och bedrivande för
Linsell-Ransjö FVO 2022.

 • Alla inom området fastboende (mantalsskriven) samt fiskerättsägare har rätt att lösa fiskekortsbevis (medlemskort).
 • Endast fiskerättsägare har rösträtt.
 • Fritt fiske till alla under 15 år.
 • Dödsbodelägare äger endast en fiskerätt tillsammans såvida ej flera lagfarter finns.
 • Spöfiske tillåtet för alla inom hela området. Nätfiske gäller endast fastboende eller fiskerättsägare.
 • Fiske med spö får endast ske med hand (bottenmete ej tillåtet). Angeldon och ståndkrok tillåts endast i sjöar och lugna delar av Ljusnan.
 • Uttring får ske i Övre- och Nedre Ransjön samt i Orten för fiskerättsägare och fastboende. 
 • Nätförbud i alla tjärnar. 
 • Båt och flytringsförbud i alla tjärnar.
 • Mäskningsförbud råder i våra fiskevatten, undantag Linsellsjön.
 • Mask- och spraggförbud råder i strömmande vatten i Ljusnan och Råndan, undantag sjöar och sel.
 • Fiskeförbud på harr 1/4 – 15/5.
 • Förbud på fiske efter öring under tiden 1/9 – 31/10/2022.
 • Fiskeförbud i planterade tjärnar 1/9 – 16/12 samt från det blir isfritt till fredagen den 3 juni. Tjärnar öppnar lördag 4 juni 2022 och på hösten lördagen den 17 december 2022
 • Fiske i tjärnar där plantering skett under året får endast ske mot lösande av dagkort. Max 3 fiskar/fiskare och dag. För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs, Linsells hemsida www.linsell-ransjo.com samt fiskekortsförsäljare. Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.
 • Inom vårt område av Ljusnan får max 5 fiskar/fiskare och dag tas (gäller ädelfisk) Minimått: 35 cm.
 • För Råndan gäller följande: Inom FVO är flugfiske och fiske med kastspö (spinnare e d) tillåtet: Max 3 fiskar/fiskare och dag med minimimått 35 cm.


För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs, Linsells hemsida
www.linsell-ransjo.com samt fiskekortsförsäljare. Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: