Linsells Byalag o Bgdf

Välkommen att bli medlem och var med och stötta vår bygd!

Medlemsavgiften är 100 kronor / person år 2023 och kan betalas till plusgiro konto 39 53 64-3 eller i affären Linsells Livs.

Enligt stadgarna skall medlemsförteckning finnas, därför är det viktigt att ange namn och adress vid inbetalningen. Om överföringen sker via internet och det inte finns plats för detta, var vänlig skicka e-post till kassören (klicka här)med namn och adress.

Frivilligt bidrag
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening tar också tacksamt emot frivilligt bidrag till underhåll och skötsel av Linsells Bygdegård, som också betalas till plusgiro konto 39 53 64-3.

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening vill verka för att den service som finns i Linsell bibehålls och utvecklas.

Genom Linsells läge, turistgenomströmning och naturupplevelser finns bra möjligheter att få turister att stanna upp och ta till sig det Linsellbygden har att erbjuda. I förlängningen kan detta förhoppningsvis resultera i ökad inflyttning.

 Citat från föreningens stadgar:

 § 2 Ändamål
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening är en ideell förening, religiöst och politiskt neutral och har till  uppgift att främja invånarnas allmänna intressen, verka för bygdens utveckling både kulturellt och på 
andra sätt och genom olika aktiviteter främja trevnaden och sammanhållningen i bygden. Den har  också till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. 
Den skall sålunda verka för att för framtiden bibehålla byns bygdegård med dess samlingslokal.

 Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala  myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund. Föreningen bör samarbeta med liknande organisationer.

 § 3 Hemort
Föreningen har sin hemort i Linsell, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

 § 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, förening och företag, som vill främja föreningens verksamhet och syfte. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.

Styrelsen i Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

verksamhetsåret 2021: 

Ordförande

Lars-Olov Ängerfors, 070-689 71 03

Sekreterare 

Maj-Britt Halvarsson, 070-318 23 30

Adjungerad kassör

Christina Persson

Övriga ledamöter

Rigmor Bengtsson,073-808 34 93
Jan-Erik Persson, 070-206 10 16        Elisabeth Liif 070-216 6100

Suppleanter

Claes-Göran Björkqvist 
Olle Thunell, Alain Mathon

Revisorer

Erik Roos och Axel Thunell

Revisorsuppleant

Eva Åkerman

Valberedning

Gudrun Persson,  Ragnhild Kakko

Sektioner

Bygdegården

Olle Thunell 070 522 01 93, Jan-Erik Persson

Bangolfen

Clas-Göran Björkqvist Tommy Wetterstrand

Badplatsen Linsellsjön

Eva-Marie Åkerman, 0680-220 06 Ulrika Sydberg 070 228 42 50

Vävstugan

Rubi Söderstrand, Gudrun Jonasson

Ansv. Borrkasern med Flottningsmuseum och naturreservatet
Linsellborren

Eva Åkerman 070 806 15 70. 

Linsells hemsida 


Caroline Mathon, 070-328 81 50

Programråd

Claes-Göran Björkqvist, Gudrun Persson, Maj-Britt Halvarsson, 070-318 23 30 och Lars-Olov Ängerfors

LinsellsBygdegård:bokning,

information och vaktmästare

Gudrun Persson, tfn 0680-220 01

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening finns också med
i kalendern på visitsveg.com.

Styrelsen är intresserad av att veta om du kan utföra vissa arbetsinsatser eller du kanske är händig och kan skänka något till lotteri. Vid vissa tillfällen behöver vi också hjälp med att ordna fika.

 Hör av dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

Tack för att du medverkar till att hålla liv i vår by!

Årsstämman för Linsells Byalag och Bygdegårdsförening 2020  

Här kan man titta på protokollet 2020: klicka här 

Protokoll Årsmöte 2020

 Versamhetsberättelsen 2018 och verksamhetsplan 2019

finns att läsa: klicka här 

     Linsells Byalag och Bygdegårdsförening den 12 mars 2020.
Lars-Olov Ängerfors, ordförande

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: