Linsells Byalag o Bgdf

Välkommen att bli medlem och var med och stötta vår bygd!

Medlemsavgiften är 100 kronor / person år 2019 och kan betalas till plusgiro konto 39 53 64-3 eller i affären Linsells Livs.

Enligt stadgarna skall medlemsförteckning finnas, därför är det viktigt att ange namn och adress vid inbetalningen. Om överföringen sker via internet och det inte finns plats för detta, var vänlig skicka e-post till kassören (klicka här)med namn och adress.

Frivilligt bidrag
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening tar också tacksamt emot frivilligt bidrag till underhåll och skötsel av Linsells Bygdegård, som också betalas till plusgiro konto 39 53 64-3.

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening vill verka för att den service som finns i Linsell bibehålls och utvecklas. Genom Linsells läge, turistgenomströmning och naturupplevelser finns bra möjligheter att få turister att stanna upp och ta till sig det Linsellbygden har att erbjuda. I förlängningen kan detta förhoppningsvis resultera i ökad inflyttning.

 Citat från föreningens stadgar:

 § 2 Ändamål
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening är en ideell förening, religiöst och politiskt neutral och har till  uppgift att främja invånarnas allmänna intressen, verka för bygdens utveckling både kulturellt och på 
andra sätt och genom olika aktiviteter främja trevnaden och sammanhållningen i bygden. Den har  också till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. 
Den skall sålunda verka för att för framtiden bibehålla byns bygdegård med dess samlingslokal.

 Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala  myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund. Föreningen bör samarbeta med liknande organisationer.

 § 3 Hemort
 Föreningen har sin hemort i Linsell, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

 § 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, förening och företag, som vill främja föreningens verksamhet och syfte. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.

Styrelsen i Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

verksamhetsåret 2018:

Ordförande

Lars-Olov Ängerfors, 070-689 71 03

Sekreterare

Utses av styrelsen

Adjungerad kassör

Christina Persson

Övriga ledamöter

Seppo Kakko,070-539 30 06
Axel Thunell, 070-211 35 21
Thomas Hamrén, 070-771 92 03
Jan-Erik Persson, 070-206 10 16

Suppleanter

Rigmor Bengtsson, Rigmor Hamrén,
Olle Thunell, Alain Mathon

Revisorer

Erik Roos och Erik Thunell

Revisorsuppleant

Jonas Östh

Valberedning

Gudrun Persson, Margareta Östh, Ragnhild Kakko

Sektioner:

Bygdegården

Alf Eriksson, Jan-Erik Persson

Bangolfen

Göte Söderstrand, Tommy Wetterstrand

Badplatsen Linsellsjön

Eva-Marie Åkerman, 0680-220 06

Vävstugan

Rubi Söderstrand, Gudrun Jonasson

Ansv. Borrkasern med Flottningsmuseum och naturreservatet
Linsellborren

Thomas Hamrén. Övriga utses senare.

Linsells hemsida

Ann-Margret Wolff, 070-364 57 95
Caroline Mathon, 070-328 81 50

Programråd:

Claes-Göran Björkqvist, Gudrun Persson,Tommy Wetterstrand, Barbro Strand och Lars-Olov Ängerfors

LinsellsBygdegård:bokning,

information och vaktmästare

Gudrun Persson, tfn 0680-220 01

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening finns också med
i kalendern på visitsveg.com.

Styrelsen är intresserad av att veta om du kan utföra vissa arbetsinsatser eller du kanske är händig och kan skänka något till lotteri. Vid vissa tillfällen behöver vi också hjälp med att ordna fika.

 Hör av dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

Tack för att du medverkar till att hålla liv i vår by!

Årsstämman för Linsells Byalag och Bygdegårdsförening 2018

   

 En kort sammanfattning:

 • Ordförande för år 2018 är Lars-Olov Ängerfors.
 • Övriga styrelsemedlemmar är: Seppo Kakko, Thomas Hamrén,
  Axel Thunell och Jan-Erik Persson.
  Styrelsesuppleanter: Rigmor Bengtsson, Rigmor Hamrén,Olle Thunell och Alain Mathon.

  Adjungerad kassör: Christina Persson.

 • Webbansvarig för hemsidan www.linsell.se är Ann-Margret Wolff
  och Caroline Mathon.
 • Årsavgiften för 2018 är 75 kr. (År 2019 en höjning till 100 kr.)
 • Avgiften för annons på hemsidan är 500 kr/år. Det gäller företag,
  föreningar och stuguthyrare.

 

Fullständigt protokoll finns i föreningspärmen i Linsells Livs där också föreningens olika verksamheter under 2017 redovisas samt verksamhetsplan för år 2018.

 Verksamhetsberättelsen 2017 och verksamhetsplanen 2018 finns också att läsa genom att klicka här …

     Linsells Byalag och Bygdegårdsförening den 4 april 2018.
Lars-Olov Ängerfors, ordförande

 

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑