Årsmöte 2018

Rapport från årsstämman 2018 Linsell-Ransjö FVOF:

Styrelsen för 2018  – klicka här …

Beslöts att under våren och hösten göra följande inplanteringar:

Öring i Sundsbäckstjärn, Knippelbergstjärn, Krokflotjärn, Brattolstjärn och Ortkamstjärn om vardera 100 kg.
Regnbåge i Storabborrtjärn av 100 kg.
Totalt inplantering i tjärnar under vår och höst: 1200 kg.

Öring, 400 kg på tre ställen i Ljusnan endast under hösten, totalt 1200 kg, om positivt besked från Länsstyrelsen.

Beslöts att fortsatt se över vindskydd och bord vid våra fiskevatten och vid behov reparera dessa samt utföra viss röjning av sly vid rastplatser.

Beslöts att vägen till Storabbortjärn plogas under våren.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑